Vreedzame School ofwel Democratie moet je léren!

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.
Lees verder

Laatste nieuws
Gastles

Wij zijn gestart met de methode VierKeerWijzer. In de groepen[...]

24 november 2020
Lees verder ›
Bezoek Museum Kennemerland.

Vrijdag 20 november heeft groep 6 een bezoek gebracht aan[...]

23 november 2020
Lees verder ›
VierKeerWijzer

We werken voor de vakken van wereldoriëntatie met VierKeerWijzer. We[...]

18 november 2020
Lees verder ›
Gezelligheid in de school.

Morgen, zaterdag 14 november, komt Sinterklaas aan in Nederland. Wij[...]

13 november 2020
Lees verder ›

Het fotoalbum

Neem een kijkje bij ons op school

Bekijk ook het digitale fotoalbum! Bekijk fotoalbum