’t Kraaienest is een openbare basisschool waar je als kind en ouder welkom bent.

De school werkt samen met stichting Welzijn Beverwijk en vanaf 2020 met Welschap Heemskerk, zodat kinderopvang gerealiseerd wordt voor kinderen van 0-12 jaar.

Peutercentrum AHOY is gehuisvest in ’t Kraaienest. U kunt zich aanmelden bij AHOY via het loket van Stichting Welzijn Beverwijk https://www.welzijnswb.nl/

Vanaf 3 februari 2020 biedt de school buitenschoolse opvang aan dat wordt verzorgd door Welschap. BSO de Topper opent op 3 februari 2020 op ’t Kraaienest. Aanmelden kan nu al. Ook zal op het terrein van de school kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar van start gaan.

Kernwoorden:

Autonomie Competentie Relatie Toekomstgericht Professioneel

Missie:

’t Kraaienest een warm nest!

Onze visie op leren en ontwikkeling:

Ons handelen en gedrag is afgestemd op de drie basisbehoeften van kinderen om ontwikkeling en motivatie te kunnen waarborgen.

Relatie: anderen waarderen mij en willen met mij omgaan.

Dit betekent dat de leerkrachten beschikbaar zijn en luisteren naar de kinderen, de tijd nemen voor interactie met hen, afspraken met kinderen nakomen, betrouwbaar en beschikbaar zijn.

Autonomie: ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen.

Dit betekent dat de leerkrachten initiatieven van kinderen honoreren; ze ideeën van kinderen waarderen en er wat mee doen; kinderen uitdaagt eigen oplossingen te bedenken; de kinderen echte keuzes geven bij het maken van taken (hoe en wat); ze aan kinderen organisatorische zaken toevertrouwen.

Competentie: ik geloof en heb plezier in eigen kunnen.

Dit betekent dat de leerkrachten ruimte geven aan de verschillen in werk- en leerstijl; hoge verwachtingen hebben die aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van de kinderen en vragen stellen die uitnodigen tot reflectie. Verschillen tussen kinderen erkennen.

Identiteit:

’t Kraaienest is allereerst een openbare school; een school waar ieder kind, iedere ouder en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Daarnaast is ’t Kraaienest een warm nest: samen maken wij een leer-werkgemeenschap waarvoor iedere betrokkene verantwoordelijkheid draagt. Dit op basis van wederzijdse vertrouwen, respect en acceptatie.