Zie ze groeien op ’t Kraaienest !

Zoekt u een eigentijdse openbare basisschool met kinderen van allerlei gezindten? Een basisschool dus waar ieder kind welkom is? Zoekt u een basisschool waar veel geleerd wordt, waar de eindopbrengsten staan als een huis?  Waar de kinderen veel vriendjes en vriendinnetjes hebben en waar inspraak gewoon is?  U kiest logischerwijs voor

’t Kraaienest! 

Het zijn juist de verschillen tussen de leerlingen die bij hen tolerantie, een gezonde kritische houding en solidariteit bewerkstelligen. ’t Kraaienest besteedt meer dan gemiddelde aandacht aan sociaal gedrag. Het is dan ook niet voor niets een Vreedzame School. Een van de weinige in Beverwijk. Dit intensieve programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap heeft er op ’t Kraaienest toe geleid dat leerlingen zich rustig en verantwoordelijk gedragen, respectvol met elkaar omgaan, minder conflicten hebben en zaken goed verwoorden. Zo’n klimaat komt het lesgeven ten goede. In deze vreedzame sfeer gedijen de leerlingen: ze voelen zich gehoord en gezien, krijgen een stem, respecteren elkaars verschillen en leren samen constructief conflicten op te lossen en beslissingen te nemen. Op eigen kracht. 

We bieden onderwijs dat

  • eisen stelt, prikkelt en uitdaagt;
  • aansluit op hun eigen manieren van leren en dat ondersteund wordt door informatie- en communicatietechnologie (computers en digitale schoolborden);
  • is toegespitst op hun kennisbehoefte en hun capaciteiten;
  • inspeelt op de maatschappelijke diversiteit;
  • recht doet aan verschillen in capaciteiten, aan verschillen in individuele voorkeuren en aan culturele verschillen.

Ieder kind heeft talenten. Er zijn doeners en denkers, creatievelingen en sportievelingen en er zijn kinderen die talent hebben voor muziek, dans en beweging  of op sociaal gebied. Wij geven kinderen de kans hun talenten te ontplooien.

Concreet betekent dit:

Veel sportactiviteiten, schaaklessen, programmeren, leerlingcommissies, groepsvergaderingen, plusklas, vakdocent muziek, onze moestuin, yogalessen, optredens, grote rekendag, nationaal schoolontbijt, museumbezoeken, gastlessen erfgoed, 

Kinderen zijn niet hetzelfde. Ze verschillen van elkaar in de wijze waarop ze leren, in intellectueel vermogen en het leertempo. Dat vraagt van de leerkracht specifieke vaardigheden. We werken in drie instructieniveaus: de verlengde instructiegroep, de basisgroep en de plusgroep (versnellers). Voor kinderen bij wie het leerproces niet als vanzelf verloopt en leerprestaties achterblijven en voor kinderen die niet voldoende uitdaging vinden in het reguliere onderwijsaanbod, heeft de school in de afgelopen jaren een goed systeem van zorg en begeleiding ontwikkeld.

’t Kraaienest is INNOVATIEF.

Alle ouders/verzorgers hebben toegang tot onze APP van Social Schools. Deze App op je mobiele telefoon zorgt ervoor dat de communicatie tussen school en thuis op een prettige, snelle manier verloopt. Geen briefjes meer.

100 % van de ouders is gekoppeld aan deze APP. De mogelijkheden zijn legio. De reacties zijn veelbelovend!