Zie ze groeien op ’t Kraaienest !

Zoekt u een basisschool met uitsluitend gelijkgezinden? Of geeft u de voorkeur aan een iets gevarieerder, dus realistischer omgeving? Kies dan voor een eigentijdse openbare basisschool met kinderen van allerlei pluimage. Zeg maar een getrouwe afspiegeling van onze maatschappij. 

Een Vreedzame School

’t Kraaienest is een openbare basisschool waar iederéén van harte welkom is. Het zijn juist de verschillen tussen de leerlingen die bij hen tolerantie, een gezonde kritische houding en solidariteit bewerkstelligen. ’t Kraaienest besteedt meer dan gemiddelde aandacht aan sociaal gedrag. Het is dan ook niet voor niets een Vreedzame School. Een van de weinige in Beverwijk. Dit intensieve programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap heeft er op ’t Kraaienest toe geleid dat leerlingen zich rustig en verantwoordelijk gedragen, respectvol met elkaar omgaan, minder conflicten hebben en zaken goed verwoorden. Zo’n klimaat komt het lesgeven ten goede. Kijk maar naar onze schoolresultaten. In deze vreedzame sfeer gedijen de leerlingen: ze voelen zich gehoord en gezien, krijgen een stem, respecteren elkaars verschillen en leren samen constructief conflicten op te lossen en beslissingen te nemen. Op eigen kracht. 

Onze speerpunten:

Lezen, lezen, lezen

Samenwerken

De kracht van cultuur

Aandacht voor uitblinkers

Zaaien en oogsten

Continurooster

Inwoning peutercentrum AHOY

 

Zie www.scholenopdekaart