Alles onder één dak!

’t Kraaienest is een openbare basisschool waar je als kind en ouder welkom bent.

De school werkt samen met Welschap Heemskerk, zodat kinderopvang gerealiseerd wordt voor kinderen van 0-12 jaar. Kinderdagverblijf, Peuteropvang, Tussenschoolse Opvang en BSO onder 1 dak!
U kunt uw kind aanmelden via: https://www.welschapkinderopvang.nl/ of bellen naar 0251-731731.

Kernwoorden: Betrokkenheid, Groei, Veiligheid, Eigenaarschap, Professioneel.

Missie en visie

Onze visie op leren en ontwikkeling:

Ons handelen en gedrag is afgestemd op de drie basisbehoeften van kinderen om (leer) ontwikkeling, intrinsieke motivatie en leerplezier te kunnen waarborgen.
Hierbij sluiten wij aan bij de visie van prof L. Stevens dat ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en een natuurlijke behoefte heeft aan:

Relatie: Anderen waarderen mij en willen met mij omgaan, ik hoor erbij.
Autonomie: Ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen.
Competentie: Ik geloof en heb plezier in eigen kunnen.

Deze drie basisbehoeften worden gekoppeld aan drie belangrijke onderdelen van het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht.
• Interactie
• Instructie
• Klassenorganisatie

Onze missie: ’t Kraaienest een warm nest.

Wij geloven dat een veilige en warme leer-en werkomgeving een absolute voorwaarde is om als mens tot ontwikkeling te komen en te blijven groeien. Daarom is onze school als een warm nest waar kind en volwassene zich gezien en gehoord voelt.

’t Kraaienest is een openbare school; een school waar ieder kind, iedere ouder en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.