Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Adresgegevens

OBS ’t Kraaienest, Laan van Blois 193, 1943 MH Beverwijk Tel.nr. 0251-223467.

Schoolbestuur

’t Kraaienest valt met 16 basisscholen onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond (OPO IJmond). Het bestuursbureau is gevestigd aan de Zeilmakerstraat 62, 1991 JC in de Velserbroek. Tel.nr. 023-5201580.

’t Kraaienest

’t Kraaienest is een openbare basisschool en staat in het westelijk deel van Beverwijk. Dagelijks begroeten wij 180 kinderen binnen de muren van ons gebouw. De school heeft 8 groepen. Het hart van onze school vormt het ruime media-lokaal. Hier is ruimte om op de chromebooks/ipads te werken en hebben we een prachtige schoolbibliotheek die altijd up-to-date is. 

Wat willen wij?

Maximale leerresultaten behalen bij onze kinderen en maximale ontplooiing nastreven bij leerkrachten in een veilig, vriendelijk schoolklimaat waarbinnen wij vertrouwen hebben in elkaar en wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid.

Hoe denken wij dat te bereiken?

Bekijk onze website, zoek ons op op scholenopdekaart.nl , lees de brochures en onze schoolgids, kom eens binnen, proef de sfeer en u heeft een goede indruk.