Naamsverandering en samenwerking Welschap

Naamsverandering en samenwerking Welschap
16 april 2021

Sinds februari 2021 bieden wij alles onder één dak in samenwerking met Welschap Kinderopvang;
OBS ’t Kraaienest, Kinderdagverblijf, Peuteropvang en BSO de Topper!
Wij gaan uitgroeien tot een Kind Centrum (KC). Een Kind Centrum is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zijn
samengevoegd. Het is voor kinderen van 0 tot 12 jaar en er vindt een nauwe samenwerking plaats. Dit zorgt voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen.
Wij gaan per 1 augustus 2021 onder één gezamenlijke naam verder. Dit betekent dat ’t Kraaienest en de Topper verdwijnen. Het proces van de naamsverandering is inmiddels gestart. Voor de zomervakantie zullen wij laten weten onder welke naam wij gezamenlijk verder gaan.

VorigeVolgende