Veel gestelde vragen

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

Wij verzoeken u vriendelijk bij ziekte of ander verzuim ons voor 08:30 uur in kennis te stellen. Bij ons rijzen vragen als uw kind na 15 minuten niet is gearriveerd zonder afbericht. De leerkracht onderneemt dan actie en moet de les onderbreken om te achterhalen waar het afwezige kind is. U kunt uw kind telefonisch afmelden of via de schoolapp. Mocht u de voicemail krijgen, spreekt u dan gewoon uw boodschap in. 

Mijn kind is allergisch voor bepaalde stoffen, levert dat problemen op?

Dat hoeft geen problemen op te leveren, mits wij als school daarvan op de hoogte zijn gebracht. De groepsleerkracht kan daar dan rekening mee houden.

Is er een bedrijfshulpverlener aanwezig op school?

Een deel van het team neemt jaarlijks deel aan de herhalingscursus voor bedrijfshulpverlening en is daardoor gecertificeerd. Er is één leerkracht aangewezen als de vaste bedrijfshulpverlener die bij calamiteiten als aanspreekpunt zal fungeren.

Welke soorten melk biedt de school aan?

Campina heeft een ruim aanbod.

De kosten voor schoolmelk van Campina kunt u opvragen via www.schoolmelk.nl

Mijn kind is bijna 4 jaar en ik heb belangstelling voor ’t Kraaienest. Wat moet ik doen?

U belt de school(0251-223467) en u vraagt om een afspraak en/of een informatiepakket. De afspraak betekent dat wij u geheel vrijblijvend een rondleiding aanbieden door de school en u antwoord krijgt op al uw vragen. Besluit u ter plekke uw kind in te schrijven, dan kan dat. Besluit u om er nog een nachtje over te slapen, ook prima! Als u op een later tijdstip de knoop hebt doorgehakt, belt u de school weer op om een afspraak te maken voor inschrijving.

’t Kraaienest volgt een continurooster. Is dat niet vermoeiend voor mijn kind?

Dat hangt er helemaal van af. Barst uw kind van de energie dan zal uw kind het juist fijn vinden om te eten op school en ’s middags weer andere dingen te doen. Heeft uw kind wat langer tijd nodig om aan ’t dagritme te wennen, dan komen we daar in goed overleg uit.

Hoe weet ik of ik de juiste keuze maak voor mijn kind?

Het komen tot een schoolkeuze doet u met zorg. Wij zeggen dan ook: kom langs, proef de sfeer en stel vragen. Wij zeggen ook: kijk en luister goed naar uw kind en probeer in te schatten of uw kind zich zal thuisvoelen op onze school. En tot slot zeggen wij: denkt u zich als ouder thuis te voelen? Ons schoolbeleid staat verwoord in onze schoolgids. Neem daar dus goed kennis van. De schoolgids kunt u vinden via de site www.scholenopdekaart.nl

Wat is het beleid ten aanzien van hoofdluis?

De school voert preventief beleid. Er bestaat een hoofdluisprotocol. Na iedere vakantie komt het groepje “hoofdluismoeders” in actie en controleert alle kinderen.De kinderen vinden dit niet gek, omdat we dit al jaren zo doen. Ze zijn eraan gewend. Als er hoofdluis wordt aangetroffen stelt de schooldirectie de ouders van het kind en de kinderen in de groep onmiddellijk daarvan in kennis. In de wekelijkse nieuwsbrief stellen we alle ouders op de hoogte als er ergens in een groep hoofdluis is gevonden. We bestoken de ouders zeer regelmatig met informatie over hoe hoofdluis te voorkomen. In hardnekkige gevallen schakelen we de GGD in.

Hangen er luizencapes in de gang?

Nee. Ons beleid richt zich op preventie en niet op bestrijding. Hoofdluis komt nauwelijks voor.

Wat doet de school als blijkt dat mijn kind niet goed mee kan komen?

Niet goed mee kunnen komen kan te maken hebben met gedragsproblemen en/of leerproblemen. Als de school zorg heeft over uw kind, nodigen wij u uit voor een gesprek. Afhankelijk van de aard en de omvang van het probleem worden in goed overleg met de ouders verdere stappen gezet.

Is er schoolmaatschappelijke hulp aan school verbonden?

Ja. Via het Centrum voor Jeugd en Gezin kan een beroep worden gedaan op maatschappelijke hulp. 

Kan ik als gescheiden ouder rekenen op informatie over mijn kind?

Jazeker. De gescheiden ouder heeft recht op informatie over zijn/haar kind. De school geeft u informatie over de leerresultaten van uw kind. U belt de school en vraagt naar de juf of meester van uw kind. Het is dan wel prettig als u weet in welke groep uw kind zit, indien u niet op de hoogte bent van de naam van de juf of meester. U kunt via de telefoon de benodigde informatie ontvangen of een afspraak maken.

Neemt de school leerlingen aan met een handicap?

Ja, tenzij we ervan overtuigd zijn dat we de zorg die het kind nodig heeft niet kunnen bieden.

Hoe toegankelijk is het gebouw?

Drempel- en stoepvrij toegankelijk. Rolstoelgebruikers hebben prima toegang. Er is een invalidentoilet en een lift aanwezig in de school.