Ziekmeldingen

Wij verzoeken u vriendelijk bij ziekte of ander verzuim ons voor 08:30 uur in kennis te stellen. Wij maken ons zorgen als uw kind na 15 minuten niet is gearriveerd zonder afbericht. Spreek eventueel in op de voice-mail of stuur een appbericht dan komt het bericht op tijd door. Tel.nr. 0251 – 22 34 67

Een appbericht versturen kan via de Social Schools app. Via deze app kunt u gemakkelijk een ziekmelding doorgeven.