Ziekmeldingen

Wij verzoeken u vriendelijk bij ziekte of ander verzuim ons voor 08:30 uur in kennis te stellen. Wij maken ons zorgen als uw kind na 15 minuten niet is gearriveerd zonder afbericht. De leerkracht onderneemt dan actie en moet de les onderbreken om te achterhalen waar het afwezige kind is. Spreek eventueel in op de voice-mail of stuur een appbericht dan komt het bericht op tijd door. Tel.nr. 0251 – 22 34 67

Een appbericht versturen kan via de Social Schools app. Via deze app kunt u gemakkelijk een ziekmelding doorgeven.