VierKeerWijzer

VierKeerWijzer
18 november 2020

We werken voor de vakken van wereldoriëntatie met VierKeerWijzer. We zijn deze week gestart met het eerste thema.
VierKeerWijzer is een manier van werken die gebaseerd is op de verschillende talenten van kinderen: de Meervoudige intelligentie.
Ieder kind leert op zijn eigen manier en is op zijn eigen wijze intelligent.
Zo is een kind taalknap, rekenknap, beweegknap, mensknap, zelfknap, muziekknap, natuurknap en/of beeldknap.

Bij het werken op de manier van VierKeerWijzer staan vragen over het thema centraal. Deze vragen voldoen aan de kerndoelen van het onderwijs. De kinderen zoeken op verschillende manieren, passend bij hun intelligentie, antwoord op deze vragen.
Door thematisch te werken en uit te gaan van kernvragen willen we de onderzoekende houding van de kinderen stimuleren, uitgaande van hun talenten.
We willen op deze manier bereiken dat kinderen betrokken zijn bij een onderwerp en door ervaring leren.

VorigeVolgende